Dự báo thời tiết Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  7.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.3°/38.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.3°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/30.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/36.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/38.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/31.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hoàng Mai

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.23 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

10.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hoàng Mai