Dự báo thời tiết Huyện Yên Thành - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.8°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  7.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.3°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.1°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.6°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/30.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/36.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/38.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/32°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thành - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Thành - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Thành

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.62 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thành