Dự báo thời tiết Huyện Tương Dương - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/30.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.7°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.5%
 • Lượng mưa
  0.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.5%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/30.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/36.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.2°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.7°/37.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tương Dương - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tương Dương - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tương Dương

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.75 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tương Dương