Thời tiết Huyện Tân Kỳ - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.36

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

84%

T3 23/07
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

74%

T4 24/07
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Kỳ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Kỳ