Dự báo thời tiết Huyện Nam Đàn - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.6°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.9°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.4°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.2%
 • Lượng mưa
  2.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.5%
 • Lượng mưa
  5.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  14.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.9%
 • Lượng mưa
  10.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đàn - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Đàn - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Đàn

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 44°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

29°

/

37°

Độ ẩm

48%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

10.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Đàn