Thời tiết Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn

mây đen u ám

36.8°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°
Nhiệt độ tại Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn
Thấp/Cao

27.5°

/

36.6°

Độ ẩm tại Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn
Độ ẩm

45.5%

Tầm nhìn tại Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn
Gió

6.57 km/h

Điểm ngưng tại Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn
UV

7.86

Nhiệt độ Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn
35° / 41.2°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn
29° / 34°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn
28.1° / 30.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn
35.5° / 42.3°

Thời tiết Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn theo giờ

2:00 pm

37° / 42.1°

weather

dewpoint 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.6° / 42.7°

weather

dewpoint 45 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.8° / 42.4°

weather

dewpoint 46 %

mây đen u ám

5:00 pm

36° / 43°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

6:00 pm

34° / 40.8°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.5° / 37.7°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.1° / 35.2°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.7° / 34.6°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.9° / 33.4°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 33.8°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 am

29.9° / 33.4°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

1:00 am

29.1° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

2:00 am

28.3° / 32.7°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

3:00 am

28.9° / 31.5°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

4:00 am

28.9° / 31.6°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 am

28.8° / 31.8°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

6:00 am

28.6° / 32.2°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

8:00 am

29.8° / 34.1°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

9:00 am

33° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

10:00 am

32.9° / 37.2°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

11:00 am

35.7° / 40.8°

weather

dewpoint 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.5° / 42°

weather

dewpoint 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

38° / 43.6°

weather

dewpoint 41 %

mây đen u ám

2:00 pm

38.9° / 44°

weather

dewpoint 41 %

mây đen u ám

3:00 pm

38° / 43.5°

weather

dewpoint 40 %

mây cụm

4:00 pm

38° / 44°

weather

dewpoint 43 %

mây cụm

5:00 pm

35.1° / 41.2°

weather

dewpoint 48 %

mây đen u ám

6:00 pm

34.7° / 39.6°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.2° / 36.6°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

8:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

9:00 pm

32° / 35.9°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.2° / 33.5°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 am

29.8° / 33.7°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

1:00 am

30° / 32.1°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

2:00 am

29° / 32.7°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

3:00 am

29.5° / 32.7°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

4:00 am

29.9° / 32.2°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 am

29.9° / 32.1°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

6:00 am

29.6° / 32.3°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

7:00 am

30.6° / 33.8°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

8:00 am

31.4° / 35.1°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

9:00 am

32.5° / 38°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

10:00 am

33.9° / 38.7°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 39.8°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.2° / 38.4°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.1° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/36°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

35°/31°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/36°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Na Loi - Huyện Kỳ Sơn những ngày tới