Thời tiết Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

68%

T4 19/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

66%

T5 20/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.42

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kỳ Sơn

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

36°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kỳ Sơn