Thời tiết Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông

mây đen u ám

36.5°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°
Nhiệt độ tại Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông
Thấp/Cao

27.2°

/

36.9°

Độ ẩm tại Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông
Độ ẩm

45.5%

Tầm nhìn tại Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông
Gió

6.57 km/h

Điểm ngưng tại Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông
Điểm ngưng

23.9°

Tia UV tại Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông
UV

7.86

Nhiệt độ Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông
35.4° / 41.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông
28.1° / 33.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông
28.3° / 30.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông
35.7° / 42.1°

Thời tiết Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông theo giờ

2:00 pm

36.9° / 42.1°

weather

dewpoint 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.7° / 43°

weather

dewpoint 45 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.9° / 42.7°

weather

dewpoint 46 %

mây đen u ám

5:00 pm

35.1° / 42.9°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

6:00 pm

34.7° / 40.6°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.3° / 37.7°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

8:00 pm

32° / 35.2°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.6° / 34.4°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.6° / 33.4°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.4° / 33.6°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 am

29.6° / 33.5°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

1:00 am

29.9° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

2:00 am

28.2° / 32.1°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

3:00 am

28.5° / 31.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 31.2°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

6:00 am

28.4° / 32.6°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 33.8°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

8:00 am

29.6° / 34.5°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

10:00 am

32.2° / 38°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

11:00 am

36° / 41°

weather

dewpoint 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.6° / 42.7°

weather

dewpoint 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

38.3° / 43.9°

weather

dewpoint 41 %

mây đen u ám

2:00 pm

38.7° / 44.5°

weather

dewpoint 41 %

mây đen u ám

3:00 pm

38.8° / 43.4°

weather

dewpoint 40 %

mây cụm

4:00 pm

38° / 43.8°

weather

dewpoint 43 %

mây cụm

5:00 pm

35.6° / 41.3°

weather

dewpoint 48 %

mây đen u ám

6:00 pm

35° / 39.4°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

7:00 pm

33° / 36.7°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.6° / 36.4°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.3° / 35.5°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.3° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.8° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 am

29.6° / 33.5°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

1:00 am

30° / 32.6°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

2:00 am

29.2° / 32.6°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

3:00 am

29.3° / 32.6°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

4:00 am

29.5° / 32.9°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 am

29° / 32.3°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

6:00 am

29.9° / 32.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

7:00 am

30.2° / 33.9°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

8:00 am

31.3° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 37.6°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 38.6°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

11:00 am

33.6° / 39.1°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.4° / 38.9°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.6° / 37.1°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/36°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

35°/31°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/36°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông những ngày tới

Lượng mưa Xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông những ngày tới