Dự báo thời tiết Huyện Con Cuông - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.9%
 • Lượng mưa
  5.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  3.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  7.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.3%
 • Lượng mưa
  6.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.9%
 • Lượng mưa
  1.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Con Cuông - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Con Cuông - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Con Cuông

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

4.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Con Cuông