Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  30°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.2°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.3°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.7%
 • Lượng mưa
  2.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.9%
 • Lượng mưa
  6.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  14.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  10.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Anh Sơn

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

29°

/

36°

Độ ẩm

50%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.24 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Anh Sơn