Dự báo thời tiết Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  7.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/31°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Nghệ An

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.91 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

8.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Nghệ An