Dự báo thời tiết Thành Phố Nam Định - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  3.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  39.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  52.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  42.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  31.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Nam Định - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Nam Định - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Nam Định

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Nam Định