Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  30.6°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.6%
 • Lượng mưa
  0.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/30.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.4°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.3%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.4%
 • Lượng mưa
  5.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  26.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  33.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghĩa Hưng

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

30°

/

36°

Độ ẩm

54%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.67 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

7.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Hưng