Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/38.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/36.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.4°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.1°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52%
 • Lượng mưa
  1.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/30.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.3°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.4%
 • Lượng mưa
  1.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/30.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.9°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỹ Lộc

mây cụm

38°

mây cụm

Cảm giác như 44°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

43%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Lộc