Dự báo thời tiết Huyện Hải Hậu - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.4°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.1%
 • Lượng mưa
  6.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/31°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.4°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  16.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  3.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/35.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/30.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hậu - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Hậu - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Hậu

mưa nhẹ

36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

29°

/

36°

Độ ẩm

48%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.74 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Hậu