Dự báo thời tiết Tân An - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  17.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  12.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  6.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  10.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  18.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân An - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Tân An - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Tân An

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Tân An