Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Hóa - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.2%
 • Lượng mưa
  0.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.2%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.2%
 • Lượng mưa
  3.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.3%
 • Lượng mưa
  5.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.7%
 • Lượng mưa
  8.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Hóa - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạnh Hóa - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạnh Hóa

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạnh Hóa