Thời tiết Xã Hợp Thành - Thành Phố Lào Cai theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

94%

T3 23/07
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

93%

T4 24/07
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hợp Thành - Thành Phố Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Xã Hợp Thành

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hợp Thành