Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
0.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai 15 ngày tới

Lượng mưa Sapa - Lào Cai 15 ngày tới

Thời tiết Sapa

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

3.779 km

wind

Gió

0.95 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Sapa