Dự báo thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  3.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  5.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  14.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  14.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
39°

mưa nhẹ

Cảm giác như 46°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/39.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.7%
 • Lượng mưa
  4.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39.8°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  1.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Bàn

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Bàn