Dự báo thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.2%
 • Lượng mưa
  8.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  13.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  7.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  18.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa rất nặng
26°

mưa rất nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  87.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Si Ma Cai

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

6.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Si Ma Cai