Dự báo thời tiết Huyện Mường Khương - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  3.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  11.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  11.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  18.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Khương

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

52%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

6.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Khương