Thời tiết Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát

mây đen u ám

33.1°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ tại Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát
Thấp/Cao

24.4°

/

34.7°

Độ ẩm tại Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát
Độ ẩm

63.3%

Tầm nhìn tại Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát
Gió

0.22 km/h

Điểm ngưng tại Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát
Điểm ngưng

25.2°

Tia UV tại Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát
UV

10.71

Nhiệt độ Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát
33° / 40.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát
26.9° / 30.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát
26.6° / 27.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát
31.9° / 38.8°

Thời tiết Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát theo giờ

12:00 pm

33.2° / 40.7°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.5° / 40.1°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.4° / 41°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34.3° / 41°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

4:00 pm

34.5° / 41.6°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.3° / 41°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.3° / 38°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.4° / 34.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.5° / 32.6°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.9° / 31.3°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.1° / 31.4°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.7° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

27.2° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

27.1° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

27.9° / 27.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 27.8°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.8°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

27.2° / 27.5°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 31.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

28.8° / 32.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28.2° / 33.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

29.4° / 35°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

11:00 am

30.7° / 36.2°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.8° / 37.6°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.8° / 38.4°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.9° / 37.1°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 37.4°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.1° / 38°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.3° / 35.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.5° / 31.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 pm

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

8:00 pm

26.9° / 27.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

9:00 pm

27° / 27.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

10:00 pm

27° / 27.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

11:00 pm

25.7° / 27°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 27.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.8° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.6° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 27°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 26.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.5° / 26.8°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

27.1° / 30.9°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.5° / 33°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.7° / 35.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.2° / 34.4°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát những ngày tới

Lượng mưa Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát những ngày tới