Dự báo thời tiết Huyện Bát Xát - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  15.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa cường độ nặng
27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  43.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  47.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  24.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  6.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bát Xát - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bát Xát - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bát Xát

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

11.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bát Xát