Dự báo thời tiết Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  11.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  3.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.3%
 • Lượng mưa
  4.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  7.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  7.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Thắng

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

0.301 km

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Thắng