Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.9%
 • Lượng mưa
  2.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  12.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  20.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  30.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.19 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

7.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lạng Sơn