Dự báo thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  2.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  3.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.6%
 • Lượng mưa
  1.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.4%
 • Lượng mưa
  6.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Tràng Định

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

67%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

9.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tràng Định