Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  11.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/27°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Lượng mưa
  4.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82%
 • Lượng mưa
  3.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.9%
 • Lượng mưa
  7.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  25.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Bình

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Bình