Dự báo thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Chi Lăng

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.19 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

7.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chi Lăng