Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  9.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  17.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  5.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  22.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.5%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/33°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  2.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/36.7°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lộc

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lộc