Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.6%
 • Lượng mưa
  1.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.1%
 • Lượng mưa
  1.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  3.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Trọng

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Trọng