Dự báo thời tiết Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
21°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.7%
 • Lượng mưa
  8.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.9%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.9%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đam Rông

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.681 km

Gió

1.93 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đam Rông