Dự báo thời tiết Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đạ Tẻh

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đạ Tẻh