Dự báo thời tiết Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.3%
 • Lượng mưa
  24.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  10.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/21.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  7.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.5%
 • Lượng mưa
  1.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đạ Huoai

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đạ Huoai