Dự báo thời tiết Bảo Lộc - Lâm Đồng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  8.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  9.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng 3 ngày tới

Lượng mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng 3 ngày tới

Thời tiết Bảo Lộc

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.133 km

Gió

0.75 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Bảo Lộc