Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lai Châu

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.43 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

5.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lai Châu