Dự báo thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  12.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  30.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  0.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  11.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  6.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  8.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Uyên

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

11.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Uyên