Thời tiết Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường

mây đen u ám

31.6°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường
Thấp/Cao

23.5°

/

31.9°

Độ ẩm tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường
Độ ẩm

77.2%

Tầm nhìn tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường
Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường
Điểm ngưng

26.1°

Tia UV tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường
UV

9.67

Nhiệt độ Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường
30.8° / 38.2°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường
25° / 26.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường
25.7° / 26.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường
28° / 35.9°

Thời tiết Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường theo giờ

2:00 pm

31.3° / 38.3°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 38.2°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.2° / 37.6°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.7° / 37.9°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.6° / 36°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.6° / 27.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.3° / 27.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.9° / 27°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.3° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.1° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

25.8° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

25.6° / 26.3°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26.3°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

25.7° / 26.3°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

25.4° / 26.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.6°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 27°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

25.8° / 26.4°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

26.3° / 27.3°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 am

26.2° / 27.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.5° / 26.3°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.6° / 34.8°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.5° / 37.9°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.3° / 37.7°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.3° / 36.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.7° / 34.3°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.1° / 31.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 pm

26.3° / 27.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

7:00 pm

25.8° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

9:00 pm

25.3° / 26.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

10:00 pm

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

11:00 pm

25° / 26.2°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

12:00 am

25.9° / 26.9°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

1:00 am

26° / 26.3°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

2:00 am

25.2° / 26.6°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

25.7° / 26.4°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

4:00 am

25.4° / 26.1°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

25.8° / 26.9°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

6:00 am

25.9° / 26.1°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

7:00 am

25.9° / 26.4°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

8:00 am

25.8° / 26.1°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

9:00 am

25.3° / 26°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

10:00 am

26° / 26.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

11:00 am

25.7° / 26.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.5° / 26.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

287.66

NH3

1.1

NO

1.04

NO2

1.12

O3

25.03

PM10

1.29

PM2.5

1.5

SO2

0.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Tam Đường