Thời tiết Huyện Phong Thổ - Lai Châu theo giờ

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.35

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.72

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.02

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

8.252 km

UV

10.67

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

9.316 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

8.494 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

98%

T5 25/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.02 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

8.54 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

4.386 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

5.288 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

96%

T6 26/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Thổ - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phong Thổ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

81%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.2 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

9.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Thổ