Dự báo thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  6.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  20.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  54.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  42.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  17.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tu Mơ Rông

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tu Mơ Rông