Dự báo thời tiết Huyện Sa Thầy - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  3.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.5%
 • Lượng mưa
  3.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.9%
 • Lượng mưa
  1.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.6%
 • Lượng mưa
  3.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sa Thầy - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sa Thầy - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sa Thầy

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.826 km

Gió

1.31 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sa Thầy