Dự báo thời tiết Huyện Kon Plông - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  12.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.4%
 • Lượng mưa
  2.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.8°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  3.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.2%
 • Lượng mưa
  8.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.6%
 • Lượng mưa
  7.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Plông - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kon Plông - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kon Plông

mưa nhẹ

21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

0.625 km

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kon Plông