Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  11.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.1%
 • Lượng mưa
  3.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Lượng mưa
  3.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  7.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.4%
 • Lượng mưa
  7.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ia H' Drai

mưa nhẹ

21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

0.625 km

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia H' Drai