Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Tô

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

31°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.24 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

11

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Tô