Dự báo thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.4%
 • Lượng mưa
  8.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.6%
 • Lượng mưa
  5.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  23.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  12.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73%
 • Lượng mưa
  5.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Quốc - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Phú Quốc - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Phú Quốc

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.91 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phú Quốc