Dự báo thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.1°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.5%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.3°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  8.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  44.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  44.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  9.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  24.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  9.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  27.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện U Minh Thượng

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

29°

/

32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.36 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh Thượng