Dự báo thời tiết Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  1.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  9.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  8.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  8.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82%
 • Lượng mưa
  7.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.5%
 • Lượng mưa
  2.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Hiệp

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.47 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

4.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Hiệp