Dự báo thời tiết Huyện Hòn Đất - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  10.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  22.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  9.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  20.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  10.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  28.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  29.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hòn Đất - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hòn Đất - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hòn Đất

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.719 km

Gió

9.24 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hòn Đất