Dự báo thời tiết Huyện Giang Thành - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  8.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  6.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.4°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.4%
 • Lượng mưa
  23.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  12.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.3%
 • Lượng mưa
  4.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giang Thành - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Giang Thành - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Giang Thành

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.91 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giang Thành