Dự báo thời tiết Hà Tiên - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.1%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  30°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.7%
 • Lượng mưa
  9.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  23.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.5%
 • Lượng mưa
  11.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.2%
 • Lượng mưa
  7.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tiên - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Hà Tiên - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Hà Tiên

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.24 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

11.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hà Tiên